Bliss Charity

Coming Up...

5 Jun
5 Jun
Class photo day
05 Jun 2023 9:00 am - 10:00 am
6 Jun
6 Jun
New Reception Parents Meeting
06 Jun 2023 5:30 pm - 7:30 pm
8 Jun
Sports Day
08 Jun 2023 9:15 am - 9:45 am
15 Jun
Friends of Bliss - Disco
15 Jun 2023 5:00 pm - 7:30 pm

C4 First Access Music - Ukulele

Calendar
Bliss Calendar
Date
30 Jun 2022 9:15 am - 10:15 am
Author
Emma Howard

Next series events

The series of events starts on 28 Apr 2022 and ends on 07 Jul 2022.